Barra d’alçar-se

M4025

Característiques:
  • Element que ajuda als que gategen a agafar-se i alçar-se passant de la posició de gatejar a la vertical i ajudant en els primers passos.
  • La barra de fusta té el diàmetre adaptat a la mida de les mans dels més petits.
  • Es pot combinar amb el mirall fixat a paret.
Materials:
  • Barra de fusta de pi massís de Ø20 mm ancorada a suports laterals de fusta de pi amb cargols ocults.
  • Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

M4025A

110 cm

M4025B

220 cm