Penjador doble amb prestatge i divisions

M5001A

Característiques:
  • Estructura amb laterals de forma corba i prestatge superior amb divisions individuals per cada nen/nena.
  • Panell posterior amb penjador gran per jaquetes i sòcol longitudinal a la part frontal amb penjador petit per bosses.
  • Espai per la senyalització i identificació dels nens/nenes.
Materials:
  • Fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
  • Distància mínima entre penjadors de 14 cm.
  • Tots els cantells són arrodonits.

M5001A

Fabricació a mida.