Prestatge per gots amb penjadors

M3009

Característiques:

  • Prestatges a nivells diferenciats.
  • Inclou poms per penjar les tovalloles.

Materials:

  • Panell de fusta de pi massís amb prestatges, també de fusta de pi.
  • Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
  • Tots els cantells són arrodonits.

M3009

Fabricació a mida