Prestatge porta contes

M4004

Característiques:
  • Prestatge per penjar a la paret a l'alçada accessible per a nenes i nens.
  • El darrera inclinat i el llistó frontal fan que els contes s'aguantin perfectament drets i a l'abast.
Materials:
  • Fabricat amb fusta de pi massís.
  • Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
  • Tots els cantells són arrodonits.

M4004

100 x 17 x 25 cm