Caseta Galliner

E3025

Carcaterístiques:

  • Caseta de fusta elevada amb sostre inclinat.
  • Té una entrada principal que es fa a través d'una rampa inclinada i diverses obertures que permeten la comunicació visual amb l'exterior.
  • La caseta té un banc per seure en el seu interior.

Materials:

  • Estructura de fusta de pi massís tractada a l'autoclau
  • Amb acabat exterior d'oli biològic

E3025

235 x 140 x 225 cm

Alçada de caiguda lliure: 

50 cm

Área de Seguretat:

 535 x 440 cm

Per a una correcta instal·lació de l'equip, aquest haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.