Cavallet de pintura

M4071

Característiques:
  • Cavallet de pintura que permet el desenvolupament de l'expressió visual i plàstica.
  • Superfície d'ús a doble cara.
  • També es pot fer servir de cartellera o pissarra baixa.
Materials:
  • Estructura de contraplacat de pollancre i prestatge per pintures de fusta de pi massís.
  • Frontals amb estratificat blanc.
  • Envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.

M4071

80 x 50 x 90 cm

M4071B

120 x 50 x 90 cm