Prestatgeria alta amb portes

M3003

Característiques:
  • Prestatgeria multi ús per aula i espais comuns.
  • Sense sòcol a la part inferior per deixar espai lliure per la col·locació de calaixos.
Materials:
  • Muntants laterals i prestatges de fusta de pi massís envernissat amb vernís ecològic a l'aigua.
  • Part superior tancada amb dues portes de contraplacat que permet guardar objectes que no es volen deixar a la vista.
  • Fixació a paret amb travesser de fusta massissa i cargols ocults.
  • Tots els cantells són arrodonits.

M3003

100 x 30 x 200 cm

Combina amb els nostres calaixos