Tipi fusta (petit)

E3023/03

Característiques:

  • Caseta exterior en forma de tenda d'indis construïda totalment en fusta.
  • Base de forma hexagonal amb sis pals rodons que convergeixen a la part superior.
  • Els laterals estan coberts amb lamel·les de fusta però en la part inferior es deixen diverses obertures per facilitar la visió des de l'interior i augmentar la ventilació.
  • Interior amb tarima de fusta que permet estar-hi assegut còmodament.
  • Ideal per espai de joc i trobada de diversos nens i nenes.
  • Proporciona una certa privacitat i l'observació de la resta d'espais des de l'interior de l'estructura.

Materials:

  • Estructura de pi melis tractada a l'autoclau.

E3023/03

140 x 140 x 200 cm

Per a una correcta instal.lació de l'equip, aquest haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació