Les Tarimes Pikler®

Sèrie de tres peces de grandària diferent.

Són tres elements d’alçades i amplades diferents i que es poden utilitzar individualment o conjuntament. Poden ser utilitzades com a calaixos i com a tarimes

Llegir més “Les Tarimes Pikler®”

El Triangle Pikler®

Aparell dissenyat específicament segons les mesures dels nens i les nenes

Quan i per a qui ho recomanem
Aquells nens i nenes que experimentant autònomament el pujar i baixar i ja hagin adquirit suficient pràctica. Potser ja comencen a posar-se en vertical, això és, pujar-se sobre els genolls o peus. Si han començat a posar-se dempeus, agafant-se a barrots o altres objectes fixos, ho provaran també amb el triangle.

Llegir més “El Triangle Pikler®”

El canviador Pikler®

Ofereix un marc segur perquè els nens i les nenes puguin participar en el seu canvi de bolquer o a vestir-se en la postura corporal que triï.

L’adult també s’ha de sentir còmode utilitzant el canviador. En la nostra experiència, això serà així, si l’adult pot estar amb el nen o la nena sense haver d’empinar-se ni encorbar-se, pot veure bé la seva cara i les seves mirades poden trobar-se.

Llegir més “El canviador Pikler®”