Umbracle

E7041

Característiques:

  • Umbracle de fusta amb malla d'ombreig.
  • Situat estratègicament en el pati segons la posició del sol, proporciona ombra evitant l'exposició perllongada al sol els mesos d'estiu.

Materials:

  • Estructura de fusta de pi melis tractada a l'autoclau amb acabat exterior d'oli biològic.
  • Malla d'ombreig.

E7041

400 x 300 x 240 cm

 

Per a una correcta instal.lació de l'equip, aquest haurà de quedar fixat amb ancoratges segons sigui la seva ubicació.